ZABURZENIA ODŻYWIANIA Z NAPADAMI OBJADANIA SIĘ – kryteria diagnostyczne, przyczyny, objawy

ZABURZENIA-ODŻYWIANIA-Z-NAPADAMI-OBJADANIA-SIĘ-kryteria-diagnostyczne_-przyczyny_-objawy-dr-hab

“Czuję ogromne napięcie w związku z jedzeniem. Tak bardzo próbuję zapobiec napadowi objadania się, ale czuję się bezsilna. Najczęściej napad zaczyna się w sytuacji gdy zjem coś, co bardzo lubię, ale sobie tego zabraniam, ale jeszcze częściej gdy czuję napięcie lub wydarzyło się coś, co powoduje u mnie trudne lub bardzo silne emocje.”

O zaburzeniu odżywiania z napadami objadania się (ang. binge eating disorder, BED) (klasyfikacja ICD-11: kod jednostki chorobowej 6B82) mówimy wtedy, gdy występują częste, nawracające epizody objadania się (raz w tygodniu lub częściej przez okres 3 miesięcy). Napad objadania się to wyodrębniony okres czasu, podczas którego dana osoba doświadcza utraty kontroli nad swoimi zachowaniami żywieniowymi i zjada znacznie więcej i/lub inne produkty niż zwykle. Subiektywnie odczuwa ponadto, że nie jest w stanie przestać jeść ani ograniczyć rodzaju lub ilości spożywanego jedzenia.

Osoba, która doświadcza BED, często sięga po jedzenie w samotności. Ma to związek z odczuwanym zakłopotaniem ilością lub rodzajem spożywanego pokarmu. BED odróżnia od bulimii brak  zachowań kompensacyjnych mających na celu zapobieganie przybieraniu na wadze. Osoba z bulimią najczęściej wymiotuje, stosuje środki przeczyszczające lub intensywnie ćwiczy. W BED nie występują takie zachowania. 

Charakterystyczne dla BED są emocje i stany, które pojawiają się po napadzie. Osoba, która doświadczyła napadu, odczuwa najczęściej poczucie winy i wstyd. Pojawiają się również intensywne myśli związane z analizowaniem powodów oraz sposobów na przeciwdziałanie kolejnemu napadowi. Rozwiązania, które przychodzą do głowy (jak np. nasilenie restrykcji żywieniowych) nie rozwiązują problemu, a często wręcz go nasilają.  BED powoduje pogorszenie życia osobistego, rodzinnego, społecznego, edukacyjnego, zawodowego oraz innych ważnych obszarów życia.

Opisane powyżej objawy i zachowania związane z BED należy różnicować z innymi chorobami (np. zespołem Pradera-Williego) lub innymi zaburzeniami psychicznymi (np. zaburzeniami depresyjnymi). Objawy te, aby stwierdzić zaburzenie odżywiania z napadami objadania się, nie mogą być spowodowane wpływem leku lub  innej substancji na ośrodkowy układ nerwowy, w tym skutków odstawienia tych substancji. 

ZABURZENIA ODŻYWIANIA Z NAPADAMI OBJADANIA SIĘ – występowanie

BED należy do jednych z częściej występujących zaburzeń odzywiania (obok anoreksji i bulimii). Dane publikacyjne podają, że na świecie u ok. 17,3 mln osób występuje BED. Najczęściej BED współwystępuje z innymi zaburzeniami i schorzeniami natury emocjonalnej, psychologicznej i/lub psychiatrycznej. 

W badaniach przeprowadzonych w Stanach Zjednoczonych wykazano, że ponad 90% osób, u których zdiagnozowano BED (w porównaniu z blisko 58 % osób, u których nie zdiagnozowano zaburzeń odżywiania), spełniało kryteria zaburzeń emocjonalnych, psychologicznych lub choroby psychicznej. Najczęściej współdiagnozowano: zaburzenia związane z nastrojem, zaburzenia lękowe, zaburzenia związane z nadużywaniem substancji psychoaktywnych, zaburzenia osobowości. 

W badaniach wykazano, że najczęściej współwystępującym schorzeniem w przebiegu BED była depresja (69,9%), nadużywianie alkoholu (52,0%), zaburzenia osobowości w kierunku borderline (49,2%), uzależnienie od nikotyny (40,2%), zaburzenia lękowe (33,0%) oraz zespół stresu pourazowego (ang. post-traumatic stress disorder,  PTSD) (31,6%). 

W badaniu Udo i wsp. z 2019 roku wykazano, że wśród osób cierpiących na BED, 22,9% miało za sobą próbę samobójczą. 

ZABURZENIA ODŻYWIANIA Z NAPADAMI OBJADANIA SIĘ – przyczyny

Do najczęstszych powodów występowania napadów objadania się należy stosowanie restrykcyjnych diet. Im bardziej próbujemy skontrolować ilość i jakość przyjmowanego pożywienia, tym ryzyko pojawienia się napadów staje się większe. Jednym z częstszych powodów żywieniowych, które obserwuję wśród osób z  BED, jest dzielenie produktów na dozwolone i zakazane. Dostęp do produktu zakazanego, rozmyślanie o nim, przy jednoczesnym wewnętrznym poczuciu zakazu, często wywołuje napad. Stosowanie restrykcyjnych diet, zakazów, mocnych ograniczeń kalorycznych jest często powiązane z niezadowoleniem z wyglądu, negatywnymi doświadczeniami związanymi z masą ciała oraz z przeszacowywaniem znaczenia kształtu i masy ciała. Doświadczenie  przemocy emocjonalnej, fizycznej i/lub seksualnej, jak również głębokiej traumy, a także zaniedbanie emocjonalne i fizyczne, również często prowadzą do występowania napadowego obadania się. 

NAPADOWE OBJADANIE SIĘ JAKO SPOSÓB NA RADZENIE SOBIE  Z TRUDNYMI EMOCJAMI

Doświadczanie emocji jest wspólną cechą każdego człowieka. Emocje są sposobem na reagowanie na otaczającą nas rzeczywistość, są subiektywnym doświadczeniem wewnętrznym, które pozwala nam funkcjonować w otaczającym świecie, reagować na zagrożenie, budować relacje i dbać o granice. Gama odczuć i emocji jest ogromna, a każda emocja – ważna i potrzebna, ponieważ daje na informację o naszym dobrostanie. Przywykliśmy dzielić emocje na dobre i złe i uciekać od doświadczania tych “złych” (a w rzeczywistości, choć trudnych to potrzebnych), co nie wspiera nas w budowaniu dobrostanu psychofizycznego. Odczuwanie trudnych emocji takich jak smutek, złość strach jest sygnałem, że nasze potrzeby nie są zaspokajane.

Osoby z napadowym objadaniem się często za pomocą jedzenia próbują zredukować intensywność nieprzyjemnych emocji, w tym napięcia, pustki i lęku. Jedzenie ma wtedy za zadanie:

1. Poprawić nastrój

2. Odwrócić uwagę od odczuwanych emocji 

3. Pomóc odreagować stres

4. Dać poczucie komfortu i bezpieczeństwa

Jest to strategia, która na dłuższą metę nie działa, a wręcz pogłębia intensywność odczuwanych trudnych emocji. Dlatego jedną z metod wspierania osób z napadowym objadaniem się jest praca psychologiczna lub psychoterapeutyczna, która pomaga w rozpoznawaniu emocji, akceptowaniu ich i w konstruktywnym radzeniu sobie z nimi. 

Jeśli chcesz w jakikolwiek sposób wyrazić opinię na temat wpisu: ZABURZENIA ODŻYWIANIA Z NAPADAMI OBJADANIA SIĘ – kryteria diagnostyczne, przyczyny, objawy, zapraszam do sekcji komentarzy poniżej 🙂

BIBLIOGRAFIA

Keski-Rahkonen, Anna. „Epidemiology of binge eating disorder: prevalence, course, comorbidity, and risk factors.” Current Opinion in Psychiatry 34.6 (2021): 525-531.

Claudino, Angélica M., et al. „The classification of feeding and eating disorders in the ICD-11: results of a field study comparing proposed ICD-11 guidelines with existing ICD-10 guidelines.” BMC medicine 17.1 (2019): 1-17.

Udo, Tomoko, Sarah Bitley, and Carlos M. Grilo. „Suicide attempts in US adults with lifetime DSM-5 eating disorders.” BMC medicine 17.1 (2019): 1-13.

Dingemans, Alexandra, Unna Danner, and Melissa Parks. „Emotion regulation in binge eating disorder: A review.” Nutrients 9.11 (2017): 1274.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *